ייצור מכונות וקווי ייצור לפי צורך תוך שימוש בידע הנדסי רב שנרכש במהלך השנים עם ניסיון רב במספר.

תעשיות כגון :מזון, תרופות, תעשיות ביטחוניות, אזרחיות ועוד…